Partner logo
 

Projektowanie konstrukcji drewnianych

 

Drewno jest materiałem, który zyskuje coraz większą popularność w budownictwie. W związku z zastosowaniem Eurokodu 5 projektowanie konstrukcji drewnianych stało się bardziej skomplikowane. 
Począwszy od wersji 2012 Advance Design, modelowanie, analizę i automatyczną optymalizację konstrukcji drewnianych można przeprowadzać w jednym programie, o intuicyjnym i nowoczesnym interfejsie!

  • W programie dostępne są liczne funkcje CAD, umożliwiające łatwe modelowanie konstrukcji drewnianych i definicję właściwości elementów drewnianych.
  • Weryfikacja, która jest procesem złożonym, ale szybkim nawet w przypadku wysokiego stopnia złożoności konstrukcji, zapewnia kompetentną diagnozę modelu.
  • Optymalizacja umożliwia znaczną oszczędność czasu i dostarcza rozwiązania doskonale dostosowane do zdefiniowanych warunków.

Implementacja EC5

Timber Expert przeprowadza analizę i optymalizację elementów drewnianych według EC5 (EN1995-1-1 & 1-2) z następującymi załącznikami krajowymi:

  • francuskim
  • brytyjskim
  • rumuńskim
  • niemieckim
  • czeskim
  • wersja ogólna normy

Pełna możliwość dostosowania właściwości elementów drewnianych

Lista właściwości elementów drewnianych obejmuje klasę użytkowania, zawartość wilgoci i wszystkie parametry wymagane przy weryfikacji ugięcia. 

Szczegółowe parametry obliczeniowe

Parametry obliczeniowe odnoszące się do atrybutów elementów drewnianych można definiować dla każdego elementu lub selekcji elementów, wykorzystując odpowiednią listę właściwości elementu lub elementów. 
Definiowanie właściwości elementów drewnianych można przyśpieszyć i zapewnić większą niezawodność tego procesu, definiując szablony projektowe stosowane dla danej selekcji elementów. W jednym modelu można użyć kilku szablonów projektowych. Szablony projektowe można zapisywać w formacie XML i wykorzystywać w różnych projektach.

 Definiowanie szablonów projektowych

Zwykłe okno dialogowe, z podziałem na różne zagadnienia, umożliwia łatwe zarządzanie parametrami obliczeń: weryfikacją normową, parametrami optymalizacji, długości wyboczeniowej, sekwencjami obliczeń itp. 

Parametry projektowe można modyfikować w dowolnym momencie, podczas modelowania i podczas analizy konstrukcji.

Definiowanie parametrów obliczeń konstrukcji drewnianych

Szybka i niezawodna weryfikacja z uwagi na warunki pożarowe

Rezultaty wytrzymałości ogniowe

Timber Expert przeprowadza weryfikację elementów drewnianych, daje dostęp do rezultatów dotyczących współczynników bezpieczeństwa, ugięcia, wytrzymałości przekroju, stateczności elementu, weryfikacji z uwagi na warunki pożarowe oraz sugeruje rozwiązania optymalizacji przekrojów drewnianych. 

Linia komend informuje o każdym kroku procesu. Jeżeli podczas obliczeń wystąpią błędy, komunikaty weryfikacji są wyświetlane na linii komend wraz z identyfikatorami elementów, do których odnoszą się komunikaty. 
Po zakończeniu procesu obliczeń użytkownik ma dostęp do zaawansowanej weryfikacji rezultatów i licznych narzędzi umożliwiających dostosowanie wyświetlania rezultatów graficznych do potrzeb użytkownika. 

Szybka i niezawodna weryfikacja z uwagi na warunki pożarowe

Advance Design może również przeprowadzić weryfikację elementów drewnianych według §4.2.2 normy EN 1995-1-2 lub §4.2.3 EN 1995-1-2. Można łatwo zdefiniować okres narażenia na ogień i liczbę powierzchni narażonych na oddziaływanie ognia. 

Definiowanie liczby powierzchni narażonych na oddziaływanie ognia

Maksymalne zwiększenie wydajności materiałów użytych w projekcie

Proces optymalizacji dostarcza rozwiązań umożliwiających wydajne zarządzanie wykorzystaniem materiałów używanych w projekcie. 

Timber Expert porównuje współczynnik wytężenia elementów drewnianych i w razie potrzeby sugeruje bardziej odpowiednie przekroje, które spełniają zdefiniowane warunki. W celu lepszej wizualizacji, elementy z wyższym lub niższym współczynnikiem wytężenia niż wskazany są wyświetlane na czerwono.

Sugerowane rozwiązania optymalizacji przekroju elementu drewnianego

Sugerowane przekroje można zaakceptować w pełni lub częściowo. 
Użytkownik ma pełną kontrolę nad warunkami optymalizacji: może zdefiniować tryb optymalizacji, proces sugestii itp.

Szczegółowe notki obliczeniowe

Komenda Shape sheets (Karta przekroju) pozwala przeglądać w jednym oknie dialogowym wszystkie dostępne rezultaty dla wybranego elementu drewnianego: właściwości przekroju, ugięcia, wytrzymałość, stateczność i odporność ogniową.

Wychodząc od karty przekroju elementu, użytkownik może wygenerować notkę zawierającą te rezultaty. 

Notka dotycząca weryfikacji elementów drewnianych zawiera pełną diagnozę modelu w postaci tabelarycznej, tekstowej i graficznej. Notkę można dostosować do potrzeb użytkownika: skonfigurować wygląd i strukturę notki (tzn. stronę tytułową, spis treści, rozdziały, podziały stron itp.), dodać tekst i grafikę, określić wygląd i zawartość dostępnych tabel.

Automatyczna aktualizacja notek obliczeniowych

Włączanie aktualizacji notek w razie nowej analizy modelu

Po zdefiniowaniu zawartości notki nie ma potrzeby ponownego jej tworzenia po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w modelu. Advance Design automatycznie aktualizuje całą zawartość notki, włącznie ze zrzutami ekranu, wykresami wyników i kartami elementów, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich uprzednio zdefiniowanych ustawień. 

Other products you may be interested in

Advance BIM Designers

Advance BIM Designers

Kumulacja BIM. Programy na które czekałeś!

PowerPack for Revit®

PowerPack for Revit®

Większa moc Revita. Usprawnienie pracy w każdej branży

BIM Connect for Revit®

BIM Connect for Revit®

wydajne, bezpłatne rozszerzenie do programów Autodesk Revit Architecture i Autodesk Revit Structure.

Advance Workshop

Advance Workshop

Program do zarządzania produkcją elementów konstrukcji stalowych

Advance Design: share your ideas!

 

Contact us