Advance Design 2019 pakiety

 
Dostępne funkcjeStandardPremiumPremium + Advance BIM Designers Bundle

Modelowanie konstrukcji

Konstrukcje 2D i 3D
Elementy prętowe belka, belka krótka, belka o zmiennej bezwładności, kabel, pręt kratowy, cięgno, pręt ściskany, S beam, variable beam, cable, tie, strut, bar
Elementy powierzchniowe, powłoka, płyta, tarcza, płaski stan odkształceń
Podpory węzłowe, liniowe i powierzchniowe, Podpory sztywne sprężyste, podpory jednostronne
Obciążenia, siły skupione, obciążenia liniowe i powierzchniowe, masy dodane, obciążenia hydrostatyczne, wymuszone przemieszczenia węzłów
Okładziny, ściany wiatrowe
Biblioteka konstrukcji typowych: ramy portalowe, kratownice
Natury obciążeń: ciężar własny, eksploatacyjne, obciążenia śniegiem i wiatrem, termiczne, wyjątkowe
Połączenia sztywne wybranych stopni swobody węzłów konstrukcji
Szybka definicja wzmocnień elementów prętowych
Sprężyste i nieliniowe połączenia elementów prętowych
Zwolnienia krawędzi elementów powierzchniowych
Przekroje złożone/wielogałęziowe

BIBLIOTEKI PRZEKROJÓW

Przekroje parametryczne: betonowe, stalowe, drewniane
Biblioteki przekrojów: Profile Europejskie, Profile OTUA, Profile UK
Moduł definicji przekroju, obliczenia charakterystyk przekrojów dowolnych, obliczenia wycinkowego modułu bezwładności (Iw) oraz charakterystyk ścinania
Profile z baz Autodesk Advance Steel (dostępne w module wymiarowania elementów stalowych)

BIBLIOTEKI MATERIAŁÓW

Beton (EN-206; NFB; STAS 10107/0-90; ACI318M-08; ACI318-08; CSA A23.3-04); NTC2008
Stal (EN 10025-2 - 6; EN 10210 -1; EN 10219-1; ASTM; CSA G40.21)
Drewno (EN14374/14279; EN338; NP005)

ALGORYTMY SIATKOWANIA

Siatkowanie automatyczne: metody Delaunay oraz Grid
Dogęszczanie siatki: parametryzacja lokalnych dogęszczeń, siatka o zmiennej gęstości oczka
Siatkowanie z uwzględnieniem obiektów geometrycznych
Elementy powierzchniowe T6-Q9

TYPY ANALIZ

Analiza statyczna
Analiza drgań
Analiza sejsmiczna (Eurokod 8; P100/2013; PS 92; PS 92/2010; NTC2008; NTC2018; RPS2011; RPA99-2003; P100-1/2006)
Analiza z uwzględnieniem efektów 2nd rzędu
Analiza stateczności ogólnej
Całkowanie równań ruchu
Analiza fazowa
Wielowątkowy i wielordzeniowy solwer obliczeniowy

GENERATORY OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH

Śnieg i wiatr - EN 1991-1-3 and 1-4 (NAD dla: Francji, Niemiec, UK, Republiki Czech, Polski, Słowacji, Rumunii), NV2009, CR 1-1-3/2012, CR 1-1-4/2012, NTC2008 oraz NTC2018, NBC2010 oraz NBC2015, ASCE7-10

AUTOMATYCZNY GENERATOR KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ

Definicja kombinacji użytkownika
EN1990 (NAD dla : Francji, Niemiec, UK, Republiki Czech )
CR 0-2012 
BAEL91 
CM66 
NTC2008 and NTC2018
ACI/AISC 
CAN/CSA 
Kombinacje Newmarka
Automatyczne wykrywanie rodzajów obciążeń i definicja wzajemnych relacji między obciążeniami (współdziałanie i wzajemne wykluczanie się obciążeń)

WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Wyznaczenie teoretycznej powierzchni zbrojenia dla elementów prętowych i powierzchniowych, zbrojenie podłużne, poprzeczne, warunki zbrojenia minimalnego
Wyznaczanie zbrojenia rzeczywistego dla belek żelbetowych według zasad EC2
Wyznaczanie powierzchni nośności/interakcji dla słupów żelbetowych
Analiza stanu zarysowania w elementach prętowych i powierzchniowych
Analiza przebicia w płytach, według zasad EC2
Obliczenia nośności belek i słupów metodą “Capacity Design”, według zasad EC2 i EC3
Narodowe dokumenty aplikacyjne NAD dla EN1992-1-1 (NAD dla: Francji, Niemiec, UK, Republiki Czech, Polski, Słowacji i Rumunii), BAEL91, , ACI, CAN/CSA, NTC2008, NTC2018
Wyznaczanie teoretycznej powierzchni zbrojenia z uwagi na skręcanie
Obliczenia ugięć w stanie zarysowanym dla elementów prętowych i powierzchniowych
Obliczenia z uwzględnieniem odporności ogniowej wg sekcji Części 5 normy EN 1992-1-2

OBLICZENIA I WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Wymiarowanie z uwzględnieniem efektów wyboczenia, zwichrzenia, weryfikacja ugięć
Weryfikacja wytrzymałości i stateczności elementów stalowych
Optymalizacja przekrojów konstrukcji stalowych
Obliczenia połączeń w konstrukcjach stalowych (BIM Designers Połączenia stalowe)
Dostępne normy: EN1993-1-1 (NAD dla: Francji, Niemiec, UK, Republiki Czech, Polski, Słowacji i Rumunii); CM66; AISC; CAN/CSA; NTC2008; NTC2018
Analiza odporności ogniowej wg EN 1993-1-2

WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Wymiarowanie z uwzględnieniem efektów wyboczenia, zwichrzenia, weryfikacja ugięć
Analiza wytrzymałości i stateczności elementów drewnianych
Optymalizacja przekrojów konstrukcji drewnianych
Dostępne normy: EN1995-1-1 (NAD dla: Francji, Niemiec, UK, Republiki Czech Rumunii), NTC2008 and NTC2018
Analiza odporności ogniowej wg EN 1995-1-2 (§4.2.2 and §4.2.3)

OPCJE IMPORTU I EKSPORTU DANYCH

Import Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, pliki DXF
BIM synchronizacja modeli z systemem Autodesk Revit©, przy pomocy modułu BIM Connect
EC2

GENERACJA RAPORTÓW OBLICZENIOWYCH

Predefiniowane szablony raportów
Parametryzacja raportów obliczeniowych
Tworzenie własnych raportów obliczeniowych użytkownika
Dołączanie zrzutów ekranu
Automatyczna aktualizacja raportów obliczeniowych
Szczegółowe raporty obliczeniowe dla wymiarowanych elementów stalowych, żelbetowych i drewnianych
Zapis raportów obliczeniowych w formatach Word, Excel, PDF

ANALIZA REZULTATÓW

Wyświetlanie rezultatów obliczeń w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika zestawy parametrów, w celu przyspieszenia analizy wyników obliczeń
Automatyczna aktualizacja raportów obliczeniowych i zapisanych widoków ekranu z rezultatami w formie graficznej
Wykresy sił wewnętrznych
Interaktywna konfiguracja zakresu wyświetlanych izolinii
Rezultaty analizy drgań w formie graficznej (formy drgań) oraz tabelarycznej, analiza sejsmiczna w oparciu o metodę “Spektrum odpowiedzi”
Rezultaty analizy nieliniowej na poszczególnych etapach przyrostu obciążenia
Rezultaty analizy czasowej dla dowolnego kroku czasowego analizy
Siły wypadkowe w ścianach i grupach ścian
Opis reakcji dla podpór liniowych
Procedura wygładzania rezultatów w miejscach koncentracji naprężeń dla elementów powierzchniowych
Rezultaty obliczeń w elementach skończonych wzdłuż linii definiowanych przez użytkownika

Artykuły techniczne na temat Advance Design

PowerPack for Revit®

PowerPack for Revit®

Większa moc Revita. Usprawnienie pracy w każdej branży

Steel Structure Designer

Steel Structure Designer

Rapid steel structure configuration

Stair & Railing Designer

Stair & Railing Designer

Fast and flexible stair and railing modelling for Advance Steel

Advance Workshop

Advance Workshop

Program do zarządzania produkcją elementów konstrukcji stalowych

GRAITEC Youtube playlist     Visit the Advance Design YouTube playlist

 

Advance Design - Share your ideas!

 

Contact us