Partner logo
 

Generator obciążeń klimatycznych

Modelowanie i definiowanie wartości wszystkich obciążeń klimatycznych to proces czasochłonny, który ponadto może być źródłem błędów

 

Modelowanie i definiowanie wartości wszystkich obciążeń klimatycznych to proces czasochłonny, który ponadto może być źródłem błędów. Czas poświęcany na obliczenia oddziaływań klimatycznych można znacznie skrócić, jednocześnie zwiększając poprawność wyników. W bardzo krótkim czasie można otrzymać wartości i sposób rozkładu obciążeń na konstrukcji, korzystając z szybkiej i łatwej w obsłudze funkcji programu Advance Design generatora obciążeń klimatycznych 3D.

Generator obciążeń klimatycznych automatycznie definiuje obciążenia klimatyczne (śniegiem i wiatrem) i odpowiednie przypadki obciążeniowe zgodne z wybraną normą klimatyczną.

 

Zaimplementowane normy: Eurokod 1 i normy krajowe

W programie Advance Design zaimplementowano kilka norm klimatycznych, jak: NV 2009 (Francja), NP082-04 / CR1-1-3-2005 (Rumunia) i Eurokod 1 z załącznikami krajowymi:

 • wersja ogólna normy
 • francuskim
 • brytyjskim
 • rumuńskim
 • niemieckim
 • czeskim

Wyboru dokonuje się w ogólnych parametrach projektu.

Automatycznie wygenerowane obciążenia konstrukcji śniegiem i wiatrem

Automatycznie wygenerowane obciążenia wiatrem na billboardzie

Obciążenia klimatyczne można generować dla wielu rodzajów konstrukcji, uwzględniając konfigurację ścian wiatrowych, które rozkładają obciążenia na elementy nośne.

Uwzględniana jest konstrukcja i kształt dachu, można więc definiować obciążenia na ramach portalowych, attykach, konstrukcjach kratownicowych, elementach rusztowań, budynkach z dominującą ścianą, pokryciach dachu, dachach płaskich, dachach dwuspadowych, wiatach, dachach mansardowych, zadaszeniach, etc. 

 

Przykłady automatycznej generacji obciążeń klimatycznych na różnych konstrukcjach

Obciążenia wiatrem na dachach wielopołaciowych

Obciążenia wiatrem na dachach wielopołaciowych

Obciążenia wiatrem na zadaszeniu

Gromadzenie się śniegu na dachach wklęsłych

Szybkie i łatwe generowanie prawidłowych obciążeń śniegiem i wiatrem

Użytkownik może automatycznie wygenerować wszystkie obciążenia klimatyczne na konstrukcji, co umożliwia znaczną oszczędność czasu.

 • Wybierz odpowiednią normę klimatyczną.
 • Wygeneruj ściany wiatrowe na konstrukcji 3D.
 • Zdefiniuj kombinacje przypadków obciążeń klimatycznych i skonfiguruj zaawansowane właściwości (w razie potrzeby).

Okno właściwości dla kombinacji przypadków obciążeń klimatycznych

 • Przejdź do mapy wartości obciążeń klimatycznych, aby zdefiniować lokalizację konstrukcji.

Wystarczy jedno kliknięcie, a wartości prędkości i ciśnienia wiatru, obciążenia śniegiem i wyjątkowe obciążenia śniegiem na ścianach i dachu budynku są automatycznie definiowane według wybranego regionu:

Wartości zaktualizowane automatycznie, zgodnie z wybraną lokalizacją konstrukcji według EC1 z francuskim załącznikiem krajowym: śnieg według EN 1991-1-3 NF i wiatr według EN 1991-1-4 NF

Wartości zaktualizowane automatycznie, zgodnie z wybraną lokalizacją konstrukcji według EC1 z brytyjskim załącznikiem krajowym: śnieg według EN 1991-1-3 BS i wiatr według EN 1991-1-4 BS

 • Uruchom generator obciążeń klimatycznych.

 • Przypadki obciążeń klimatycznych i obciążenia są automatycznie wyświetlane w oknie graficznym, a także w Pilocie programu Advance Design, w odpowiednich kombinacjach przypadków obciążeń, umożliwiając skuteczne zarządzanie projektem.

Poprawna i szybka aktualizacja

W razie modyfikacji konstrukcji lub parametrów obciążeń po wygenerowaniu obciążeń klimatycznych, wystarczy jedno kliknięcie, aby je zaktualizować zgodnie z nowymi warunkami.

Generator obciążeń klimatycznych – niezawodna funkcja

Opracowano liczne testy zatwierdzające w celu zapewnienia jakości wyników generatora obciążeń klimatycznych dla różnych typów konstrukcji i ich geometrii. Nasza testowa baza danych zawiera ramy portalowe, konstrukcje wysokie, billboardy, konstrukcje z dachem płaskim, mansardowym, dwuspadowym, czterospadowym, wielopołaciowym, z nachyleniem dachu < 5 stopni itd.

Other products you may be interested in

Autodesk® Advance Steel

Autodesk® Advance Steel

BIM software for structural steel engineering, detailing and fabrication

PowerPack for Advance Steel

PowerPack for Advance Steel

Nowe możliwości Advance Steel

Advance BIM Designers

Advance BIM Designers

Kumulacja BIM. Programy na które czekałeś!

Advance Workshop

Advance Workshop

Program do zarządzania produkcją elementów konstrukcji stalowych

Advance Design: share your ideas!

 

Contact us