GRAITEC Advance Design

Profesjonalne oprogramowanie do analizy konstrukcji oparte na Metodzie Elementów Skończonych z wieloma normami wymiarowania.

Link

CLIMATIC
GENERATOR

Link

MESH
ENGINE

Link

FEM
ANALYSIS

Link

STRUCTURAL
BIM

Program Advance Design został stworzony specjalnie dla specjalistów z branży, którzy wymagają najlepszego oprogramowania do analizy i projektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych, zgodnie z najnowszymi wersjami Eurokodów (EC0, EC1, EC2, EC3, EC5 and EC8), norm USA (ACI / AISC) i kanadyjskich (A23.3, S16).

Advance Design to: łatwe modelowanie, wydajny silnik analizy MES, najwyższej klasy asystenty projektowania, zautomatyzowana generacja raportów z obliczeń i notek szczegółowych. Advance Design to zupełnie nowy poziom projektowania wspomaganego komputerowo!

This interactive demo describes the main user interface objects. Moving the mouse over a red context-sensitive box will display a description of the corresponding feature.
GRAITEC Advance Design

Technologia BIM: Współpraca i integracja programów GRAITEC

GRAITEC Advance Design

Obecnie wszystkie programy firmy Graitec mogą komunikować się ze sobą dzięki nowemu formatowi BIM, który umożliwia wymianę modeli między aplikacjami, a także synchronizację modeli bez utraty danych i konieczności ich wielokrotnego wprowadzania!

GRAITEC Advance Design

Advance Design zawiera obszerną bazę elementów konstrukcyjnych, podpór i obciążeń. Te łatwe w adaptacji elementy dostosowują się do wszystkich sytuacji, jak np. mimośrody, tężniki, cięgna wstępnie napinane itp. Advance Design, jako program wspomagający projektowanie ma zaawansowane funkcje, a mimo to jest łatwy w użytkowaniu

 • Koncepcja poziomów: zdefiniuj słup jednym kliknięciem, a ścianę – dwoma
 • Szablony właściwości dla elementów liniowych i powierzchniowych.
 • Punkty przyciągania umożliwiają różne działania: rozciąganie, docinanie lub wydłużanie, kopiowanie, przesuwanie itp.
 • Użycie licznych rzutni umożliwia jednoczesną pracę w kilku widokach modelu i trybach wizualizacji.
 • Funkcje linii komend i zapisu skryptu.
 • Tryb prezentacji elementów jako „krawędziowy”, „niewidoczne powierzchnie” lub „realistyczny”.
 • Możliwość wprowadzania elementów w płaszczyźnie pracy 2D lub w układzie współrzędnych zdefiniowanym przez użytkownika (kartezjańskim lub biegunowym).
 • Pasek narzędzi BIM Center do importu, eksportu i synchronizacji z różnymi standardowymi formatami wymiany danych: GTC (Graitec BIM file) , IFC, SNDF, PSS, CIS/2, DXF...
GRAITEC Advance Design | Łatwe i szybkie modelowanie

W przypadku obciążeń generowanie oddziaływań klimatycznych i sejsmicznych również jest zautomatyzowane:

 • Generator obciażeń klimatycznych 2D i 3D dla śniegu i wiatru, narzędzia CAD pozwalające dostosować zaimportowany model (weryfikacja, przyciąganie do węzłów, automatyczne „dotnij i wydłuż”, rzutowanie na płaszczyznę itp.).
 • Generator spektrum odpowiedzi
 • Asystent całkowania równań ruchu

W Advance Design zaimplementowano najnowsze wersje Eurokodów wraz z załącznikami krajowymi (projektowanie konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych) i norm USA (projektowanie konstrukcji żelbetowych i stalowych): W Advance Design zaimplementowano najnowsze wersje Eurokodów wraz z załącznikami krajowymi (projektowanie konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych) i norm USA (projektowanie konstrukcji żelbetowych i stalowych):

 •  Automatyczne generowanie obwiedni spektrów dla EC8. 
  Obciążenia klimatyczne na dachach jednopołaciowych, wielopołaciowych, budynkach z uwzględnieniem przepuszczalności przegród – ścian zewnętrznych i gromadzenie się śniegu na dachach.
  Kompleksowe zarządzanie przypadkami obciążeń i ich kombinacjami za pośrednictwem macierzy współwystępowania.
  Projektowanie i optymalizacja elementów żelbetowych, stalowych i drewnianych.
  Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe – materiały: beton, stal i drewno.
  Projektowanie połączeń według EC3 i norm amerykańskich (AISC).
  Weryfikacja przebicia płyt według EC2.
  Automatyczne obliczenia współczynnika dynamicznego CsCd według EN1991-1-4.

 

Wersja 2014 programu Advance Design zawiera jeszcze więcej opcji:

 • Nowe opcje projektowe słupów żelbetowych
 • Generator obciążeń klimatycznych 2D według EN1991-1-3 i EN1991-1-4.
 • Import i eksport oddziaływań na podpory
 • Automatyczne obliczanie sztywności podpór

Zaawansowane metody siatkowania i obliczeń elementów skończonych

GRAITEC Advance Design | Komputery w sieci
 • Szeroki zakres rodzajów elementów liniowych: kabli sprężających, cięgien, elementów skończonych typu GAP itp.
 • Zaawansowany silnik analizy MES: Algorytm siatkowania za pomocą siatki standardowej albo metodą Delaunaya, elementy skończone o 3, 4, 6 lub 9 węzłach, siatkowanie progresywne, narzędzia zagęszczania siatki, ogólne parametry siatki.
 • Analiza statyczna, dynamiczna, nieliniowa, dużych przemieszczeń, wyboczeń itp.
 • Rozszerzone możliwości solvera obliczeniowego dzięki lepszemu zarządzaniu pamięcią.
 • Warunki graniczne dla elementów powierzchniowych (membrany, płyty, powłoki) ⇒ możliwość definiowania zwolnienia całkowitego albo częściowego.
 • Wielordzeniowy silnik MES.
 • Automatyczne rozszerzenie nadproży nad ścianami modelowanymi jako powłoki.
 • Aplikacja w pełni 64-bitowa.
 • W pełni zintegrowane środowisko automatycznego postprocessingu i aktualizacji wszystkich typów wyników (elementy skończone, żelbet, konstrukcje stalowe).
 • Kilka metod postprocessingu: graficzna prezentacja wyników, wykresy wyników, wykresy naprężeń, notki obliczeniowe.
 • Nagrywanie animacji rezultatu analizy, jak i animacji konstrukcji.
 • Możliwość pełnego dostosowania szablonów notek do potrzeb użytkownika: style, tabele i zrzuty ekranu, strona tytułowa, teksty wprowadzane przez użytkownika, odnośniki do powiązanych dokumentów itp.
 • Redukcja koncentracji sił w obszarach nad słupami i podporami węzłowymi.
 • Postprocessing z uwzględnieniem torsorów dla podpór liniowych.
 • Tabela przemieszczeń międzykondygnacyjnych w budynkach żelbetowych. /li>
 • Opcje sił wewnętrznych w miejscu docięcia przydatne w budynkach przemysłowych z żelbetu, stali i drewna. /li>
 • Zaawansowane narzędzia postprocessingu naprężeń w przekrojach.
 • Siatka postprocessingu dla elementów powierzchniowych z parametrami użytkownika niezależnymi od rozmiaru siatki.
GRAITEC Advance Design | Przetwarzanie wyników
 • Koncepcja szablonu projektowego pozwala grupować elementy w zależności od ich właściwości projektowych: klasa betonu, nośność, otulina itp.
 • Obliczenia zbrojenia teoretycznego przekrojów dla elementów liniowych i powierzchniowych
 • Krzywe interakcji dla dowolnie wybranego przekroju.
 • Uzyskiwanie stopnia zbrojenia teoretycznego
 • Pełne notki obliczeniowe zawierają rezultaty dla żelbetu.
 • Obliczenia rozwarcia rys oraz naprężeń w betonie i stali dla zbrojenia rzeczywistego belek i słupów.
 • Weryfikacja rozwarcia rys w płytach.
 • Obliczenia sztywności przekroju zarysowanego.
 • Metoda Baumanna: nowa metoda projektowania zbrojenia na elementach powierzchniowych.
 • Szczegółowe notki obliczeniowe.
 • Szczegółowa weryfikacja przebicia w płycie.
 • Projektowanie z uwzględnieniem ciągliwości konstrukcji.
 • Projektowanie połączeń według EC3 i norm amerykańskich.
 • Szablon projektowy pozwala grupować elementy w zależności od ich właściwości projektowych (wyboczenie, zwichrzenie, ugięcia, wytrzymałość, odporność ogniowa itp.).
 • Optymalizacja przekrojów elementów dzięki zautomatyzowanym cyklom obliczeniowym.
 • Karty przekrojów (Shape sheets) zawierające odnośnik do normy, wzory i wartości pośrednie.
 • Pełny raport obliczeniowy zawierający rezultaty weryfikacji normowych i rezultaty graficzne.
GRAITEC Advance Design | Projektowanie konstrukcji stalowych

Nowy moduł projektowania połączeń umożliwia obliczenia połączeń według EC3 lub amerykańskiej normy stalowej:

 • Specjalny pasek narzędzi do modelowania połączenia, z bezpośrednim dostępem przez listę właściwości do parametrów szczegółowych.
 • Możliwość projektowania następujących typów połączeń:
  • Blacha podstawy Blacha podstawy
  • Połączenia nakładkowe
  • Połączenia doczołowe ze wzmocnieniem
  • Wzmocnienie
  • Połączenia rur
  • Połączenia na kątowniki
  • Blacha węzłowa
 • Tabele zbiorcze i notki obliczeniowe do projektowania tych połączeń.
 • Ulepszony silnik projektowania połączeń z zaawansowanymi narzędziami do kontroli kolizji elementów.
GRAITEC Advance Design | Projektowanie połączenia
GRAITEC Advance Design | Projektowanie połączenia
GRAITEC Advance Design | Projektowanie połączenia
GRAITEC Advance Design | Projektowanie połączenia
GRAITEC Advance Design | Projektowanie połączenia
GRAITEC Advance Design | Projektowanie połączenia

Artykuły techniczne na temat Advance Design

 • Weryfikacja naprężeń i rozwarcia rys w płytach żelbetowych według EC2
 • Advance Design – połączenia stalowe
 • Projektowanie elementów stężających według EC3
 • Generator obciążeń klimatycznych
 • Siatkowanie
 • Projektowanie konstrukcji stalowych
 • Projektowanie konstrukcji drewnianych
 • Dostępne normy
 • Projektowanie z uwzględnieniem ciągliwości konstrukcji

Other products you may be interested in

Autodesk® Advance Steel

Autodesk® Advance Steel

BIM software for structural steel engineering, detailing and fabrication

PowerPack for Advance Steel

PowerPack for Advance Steel

Nowe możliwości Advance Steel

Advance BIM Designers

Advance BIM Designers

Kumulacja BIM. Programy na które czekałeś!

Advance Workshop

Advance Workshop

Program do zarządzania produkcją elementów konstrukcji stalowych

Advance Design: share your ideas!

 

Contact us

GRAITEC GROUP 2022 | ZAKTUALIZOWALIŚMY NASZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI - Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.